SketchUp2013-Model_zpsd4d7cdaf

[Sketchup] Phần mềm Sketchup Pro 2013 full

Giới thiệu 

SketchUp 2013, Google tập trung vào hai điều: làm cho LayOut mạnh mẽ hơn, và xây dựng một hệ sinh thái thân thiện, và dễ dàng tiếp cận hơn cho hàng triệu người dùng SketchUp lập mô hình, tìm và sử dụng các plugin, tiện ích và phần mở rộng mà họ cần.

 

Download bản full tại đây

Học Sketchup tại đây

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-sketchup-pro-2013-co-ban-den-nang-cao

Học Vray Sketchup tại đây

http://www.huytraining.com/course/khoa-hoc-online-vray-danh-cho-sketchup

Bình luận

Bình luận

Bình luận