BÀI HỌC
Chương 1 – Làm quen với Autocad
 • Miễn phí
  Khởi động Autocad
  08:33
 • Miễn phí
  Tùy chỉnh thanh Menu và Toolbar trong Autocad
  10:43
 • Miễn phí
  Điều hướng và chọn đối tượng trong Autocad
  13:20
 • Miễn phí
  Đơn vị và tính năng khác trong Autocad
  10:55
 • Miễn phí
  Không gian làm việc và phím tắt trong Autocad
  10:12
 • Miễn phí
  Tìm hiểu về Layout cơ bản trong Autocad
  07:21
 • Chương 2 – Các công cụ vẽ
 • Miễn phí
  Tìm hiểu lệnh Line trong Autocad
  18:39
 • Miễn phí
  Tìm hiểu lệnh Polyline trong Autocad
  10:20
 • Miễn phí
  Tìm hiểu lệnh Circle trong Autocad
  07:43
 • Miễn phí
  Tìm hiểu lệnh Arc trong Autocad
  05:00
 • Miễn phí
  Tìm hiểu lệnh Polygon và Elips trong Autocad
  07:07
 • Miễn phí
  Tìm hiểu lệnh Rectang trong Autocad
  06:47
 • Miễn phí
  Tìm hiểu chế độ bắt điểm trong Autocad
  10:51
 • Miễn phí
  Giới thiệu bài tập trong Autocad
  02:29
 • Chương 3 – Các công cụ hiệu chỉnh
 •   Công cụ Eraser – Move – Copy trong Autocad
  07:51
 •   Công cụ Rotate – Scale trong Autocad
  09:33
 •   Công cụ Strech – Ofsset trong Autocad
  08:11
 •   Công cụ Mirror – Trim – Extend trong Autocad
  11:21
 •   Công cụ Fillet và Chamfer trong Autocad
  09:09
 •   Công cụ Array trong Autocad
  08:01
 •   Công cụ Array theo Path trong Autocad
  07:01
 •   Thực hành vẽ cửa trong Autocad
  13:33
 • Chương 4 – Xử dụng Layers – Anotations
 •   Tìm hiểu Layer trong Autocad
  07:03
 •   Tính năng Layer trong Autocad
  13:12
 •   Hiệu chỉnh Layer trong Autocad
  12:43
 •   Phân biệt kiểu hiển thị trong Autocad
  04:49
 •   Cách ghi chữ trong Autocad
  09:02
 •   Style Text trong Autocad
  13:40
 •   Ghi kích thước trong Autocad
  07:37
 •   Tìm hiểu Dim Style trong Autocad
  23:09
 •   Tạo ghi chú trong Autocad
  08:18
 •   Tìm hiểu Wipout và Hatch trong Autocad
  11:40
 •   Tạo bảng trong Autocad
  06:57
 • Chương 5 – Tìm hiểu Block
 •   Tìm hiểu Block cơ bản trong Autocad
  11:23
 •   Tìm hiểu Block trong Autocad
  06:54
 •   Tìm hiểu Block thuộc tính trong Autocad
  14:07
 •   Tìm hiểu Block Dynamic trong Autocad
  13:51
 •   Tạo Block Dynamic cho cửa sổ trong Autocad
  07:48
 •   Tạo Block Dynamic cho cửa đi trong Autocad
  09:51
 •   Tạo Block Dynamic cho cây trong Autocad
  05:40
 •   Tạo Block Dynamic Array trong Autocad
  02:59
 • Chương 6 – Thực hành một dự án kiến trúc
 •   Vẽ mặt bằng trong Autocad Phần 1
  18:39
 •   Vẽ mặt bằng trong Autocad Phần 2
  26:53
 •   Vẽ mặt bằng trong Autocad Phần 3
  20:15
 •   Vẽ mặt cắt trong Autocad Phần 1
  27:08
 •   Vẽ mặt cắt trong Autocad Phần 2
  25:00
 •   Vẽ mặt đứng trong Autocad
  24:08
 •   Đưa khung giấy vào Layout trong Autocad
  12:48
 •   Ghi kích thước – Ghi chú vào bản vẽ trong Autocad
  12:59
 •   Quản lý Layout và quản lý thông thường trong Autocad
  11:59
 •   Quản lý bản vẽ bằng Sheet set trong Autocad
  20:30
 •   Tạo khung tên bản vẽ trong Autocad
  16:43
 •   Tìm hiểu Xref trong Autocad
  06:21
 • KHÓA HỌC LIÊN QUAN