BÀI HỌC
Chương 01 – Tổng quan về AutoCAD Structural Detailing
 •   Hướng dẫn sử dụng và file thực hành trong AutoCAD Detailing
  02:53
 •   Giới thiệu các mô dun trong AutoCAD Detailing
  11:23
 •   Tổng quan về BIM với AutoCAD Detailing
  05:17
 •   Giới thiệu thanh công cụ trong AutoCAD Detailing
  08:52
 •   Giới thiệu Autodesk 360
  09:05
 •   Tùy chỉnh trong AutoCAD Detailing
  08:47
 •   Tìm hiểu một số công cụ vẽ trong AutoCAD Detailing
  10:10
 •   Tìm hiểu một số công cụ hiệu chỉnh trong AutoCAD Detailing
  13:21
 • Chương 02 – Thiết lập Template mẫu
 •   Tổng quan về tiêu chuẩn Việt Nam
  03:00
 •   Thiết lập đơn vị và tiêu chuẩn vật liệu trong AutoCAD Detailing
  08:25
 •   Thiết lập ký hiệu trong AutoCAD Detailing
  06:18
 •   Thiết lập hiển thị thép trong AutoCAD Detailing
  07:14
 •   Thiết lập hiển thị kiểu chữ và kích thước trong AutoCAD Detailing
  02:54
 •   Dịch thông số cho các bảng thống kê trong AutoCAD Detailing
  08:55
 •   Thiết lập bảng thống kê cốt thép tổng trong AutoCAD Detailing
  12:36
 •   Thiết lập bảng thống kê các cấu kiện trong AutoCAD Detailing
  04:22
 •   Thiết lập bảng thống kê tóm tắt trong AutoCAD Detailing
  05:19
 •   Thiết lập bảng thống kê chi tiết cốt thép và tấm lưới thép trong AutoCAD Detailing
  07:10
 •   Thiết lập bảng thống kê cột và dầm trong AutoCAD Detailing
  07:21
 •   Sử dụng mẫu Template trong AutoCAD Detailing
  06:17
 • Chương 03 – Vẽ tự động hình bao
 •   Vẽ tự động hình bao dầm và giằng móng trong AutoCAD Detailing
  06:16
 •   Vẽ tự động hình bao cột và móng trong AutoCAD Detailing
  13:06
 •   Vẽ tự động hình bao tường chắn và gờ chắn trong AutoCAD Detailing
  04:59
 •   Vẽ tự động hình bao Cầu thang trong AutoCAD Detailing
  03:49
 • Chương 04 – Bố trí cốt thép tự động
 •   Tổng quan về bố trí cốt thép trong dầm trong AutoCAD Detailing
  04:55
 •   Bố trí tự động cốt thép dầm trong AutoCAD Detailing
  13:26
 •   Bố trí tự động cốt thép cột trong AutoCAD Detailing
  03:57
 •   Bố trí tự động cốt thép móng đơn trong AutoCAD Detailing
  05:29
 •   Bố trí tự động cốt thép móng cốc trong AutoCAD Detailing
  06:12
 •   Bố trí tự động cốt thép móng băng trong AutoCAD Detailing
  04:19
 •   Bố trí tự động cốt thép giằng móng trong AutoCAD Detailing
  04:16
 •   Bố trí tự động cốt thép tường và gờ trong AutoCAD Detailing
  08:20
 •   Bố trí tự động cốt thép móng cọc trong AutoCAD Detailing
  07:58
 •   Bố trí tự động cốt thép cầu thang trong AutoCAD Detailing
  06:02
 •   Bố trí tự động cốt thép sàn trong AutoCAD Detailing
  09:19
 •   Bố trí tự động cốt thép tấm đúc sẵn trong AutoCAD Detailing
  09:32
 • Chương 05 – Tìm hiểu các công cụ bố trí cốt thép
 •   Giới thiệu các công cụ bố trí cốt thép trong AutoCAD Detailing
  09:18
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ thanh cốt thép dọc trong AutoCAD Detailing
  15:26
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ thanh cốt thép dọc theo tùy ý trong AutoCAD Detailing
  07:48
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép đai trong AutoCAD Detailing
  09:46
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép đai tùy ý trong AutoCAD Detailing
  08:36
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép đặc biệt trong AutoCAD Detailing
  09:27
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép tại 1 điểm trong AutoCAD Detailing
  15:06
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép tại 1 điểm tùy ý trong AutoCAD Detailing
  06:47
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ ký hiệu thanh cốt thép trong AutoCAD Detailing
  04:25
 • Chương 06
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép theo đường thẳng trong AutoCAD Detailing
  10:40
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép theo đa giác trong AutoCAD Detailing
  09:09
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép theo cung tròn trong AutoCAD Detailing
  07:59
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép theo đa tuyến trong AutoCAD Detailing
  04:44
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ dãy cốt thép tùy ý trong AutoCAD Detailing
  04:30
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép trên cho tấm sàn trong AutoCAD Detailing
  07:36
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép theo tấm phẳng cung tròn trong AutoCAD Detailing
  12:01
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ cốt thép tấm lưới theo hình chiếu trong AutoCAD Detailing
  08:14
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ tấm lưới thép trong AutoCAD Detailing
  07:26
 • Chương 07 – Bố trí cốt thép tùy ý cho các cấu kiện cụ thể
 •   Tìm hiểu các công cụ mô tả cho thanh cốt thép trong AutoCAD Detailing
  05:17
 •   Tìm hiểu các công cụ hiệu chỉnh trong AutoCAD Detailing
  15:06
 •   Tìm hiểu các công cụ thống kê trong AutoCAD Detailing
  10:32
 •   Tìm hiểu các công cụ ghi chú trong AutoCAD Detailing
  05:59
 •   Tìm hiểu công cụ Tools trong AutoCAD Detailing
  06:40
 •   Bố trí cốt thép cho cấu kiện dầm trong AutoCAD Detailing
  17:07
 •   Bố trí cốt thép cho cấu kiện cột trong AutoCAD Detailing
  11:40
 •   Bố trí cốt thép cho cấu kiện móng trong AutoCAD Detailing
  09:47
 •   Bố trí cốt thép cho cấu kiện sàn trong AutoCAD Detailing
  10:45
 •   Bố trí cốt thép cho cấu kiện cầu thang trong AutoCAD Detailing
  12:53
 •   Bố trí cốt thép cho cấu kiện cầu thang tiếp theo trong AutoCAD Detailing
  11:36
 • Chương 08 – Xuất bản vẽ và in ấn
 •   Sử dụng bảng Object Inspector trong AutoCAD Detailing
  06:16
 •   Xuất bảng thống kê sang Microsoft Excel, Word trong AutoCAD Detailing
  08:58
 •   Cài đặt thông số máy in trong AutoCAD Detailing
  07:14
 •   Quản lý nét in trong AutoCAD Detailing
  05:09
 •   Quản lý layout trong AutoCAD Detailing
  09:48
 •   In bản vẽ đúng tỷ lệ trong AutoCAD Detailing
  11:37
 •   Xuất bản vẽ thành file PDF và file ảnh trong AutoCAD Detailing
  09:23
 • Chương 09 – Liên kết với các phần mềm khác
 •   Tổng quan về BIM cho trong AutoCAD Detailing
  05:17
 •   Sử dụng file bố trí cốt thép của ASD trên Revit Structural
  10:07
 •   Triển khai bản vẽ chi tiết cho Revit Structural
  06:50
 •   Triển khai bản vẽ chi tiết cho Robot Structural
  09:55
 • Bổ sung kiến thức cho ASD – Vẽ cốt thép
 •   Khởi động nhanh cho AutoCAD Detailing
  04:25
 •   Khắc phục một số lỗi của ASD
  05:45
 •   Ứng dụng chức năng Map trong AutoCAD Detailing
  13:06
 •   Bài mẫu trong AutoCAD Detailing
 •   Thiết lập thể hiện cho bố trí thép tự động trong AutoCAD Detailing
  09:08
 • KHÓA HỌC LIÊN QUAN