BÀI HỌC
Làm quên với Cinema 4D
 • Miễn phí
  Cách thức hoạt động của Cinema 4D
  18:13
 • Miễn phí
  Điều hướng và tùy chỉnh chung trong Cinema 4D
  09:32
 • Miễn phí
  Những công cụ cơ bản trong Cinema 4D
  16:33
 • Miễn phí
  Liên kết những đối tượng trong Cinema 4D
  10:43
 • Miễn phí
  Tìm hiểu những khối cơ bản trong Cinema 4D
  12:29
 • Miễn phí
  Dựng mô hình bàn ghế đơn giản trong Cinema 4D
  15:16
 • Chương 02 – Các công cụ dựng hình
 •   Tìm hiểu những công cụ 2D trong Cinema 4D
  10:33
 •   Tìm hiểu công cụ Extrude và Sweep trong Cinema 4D
  09:49
 •   Sử dụng công cụ Lathe trong Cinema 4D
  09:12
 •   Spline Mask và đưa file AI vào trong Cinema 4D
  11:22
 •   Tìm hiểu Extrude trong Editable trong Cinema 4D
  11:53
 •   Tìm hiểu công cụ Knife và Bridge trong Cinema 4D
  08:56
 •   Công cụ Loop Selection và Weld trong Cinema 4D
  09:15
 •   Công cụ Bolean-Array-Atom Array trong Cinema 4D
  07:57
 •   Intanse và những công cụ chỉnh sửa trong Cinema 4D
  07:55
 •   Những hiệu ứng cơ bản trong Cinema 4D
  09:36
 • Chương 03 – Ánh sáng và vật liệu
 •   Những ánh sáng cơ bản trong Cinema 4D
  09:17
 •   Tìm hiểu Ánh sáng Sky trong Cinema 4D
  09:21
 •   Physical Sky và Ambient Occlusion trong Cinema 4D
  07:53
 •   Vật liệu cơ bản trong Cinema 4D
  11:32
 •   Một vài thông số vật liệu và thư viện trong Cinema 4D
  07:52
 •   Tìm hiểu Global Illumination cơ bản trong Cinema 4D
  08:43
 •   Tìm hiểu Bum – Displacement – Alpha trong Cinema 4D
  07:46
 • Chương 04 – Animation – Render – MoGraph
 •   Tìm hiểu chuyển động cơ bản trong Cinema 4D
  10:38
 •   Tạo chuyển động theo đường dẫn trong Cinema 4D
  06:30
 •   Tạo chuyển động Camera và xuất file trong Cinema 4D
  09:23
 •   Tìm hiểu Mograph trong Cinema 4D
  05:50
 •   Tìm hiểu một vài thông số Render trong Cinema 4D
  07:16
 •   Tìm hiểu Cel Renderer trong Cinema 4D
  03:07
 • Chương 05 – Dựng mô hình điện thoại Iphone
 •   Dựng hình Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 1
  16:17
 •   Dựng hình Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 2
  18:07
 •   Dựng hình Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 3
  21:06
 •   Dựng hình Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 4
  09:45
 •   Làm vật liệu Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 1
  15:06
 •   Làm vật liệu Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 2
  14:22
 •   Làm vật liệu Iphone 5 trong Cinema 4D – Phần 3
  10:29
 •   Render Iphone 5 trong Cinema 4D
  14:50
 • Chương 06 – Tạo Animation cho điện thoại Iphone
 •   Animation cho Iphone trong Cinema 4D – Phần 1
  16:41
 •   Animation cho Iphone trong Cinema 4D – Phần 2
  10:52
 •   Animation cho Iphone trong Cinema 4D – Phần 3
  10:17
 •   Animation cho Iphone trong Cinema 4D – Phần 4
  12:29
 •   Animation cho Iphone trong Cinema 4D – Phần 5
  15:57
 •   Animation cho Iphone trong Cinema 4D – Phần 6
  06:35
 •   Render Animation trong Cinema 4D
  11:32
 •   Import Cinema 4D vào AE
  02:29
 • KHÓA HỌC LIÊN QUAN