BÀI HỌC
Chương 09 – Tìm hiểu công cụ Extension
 • Tự động bố trí thép cột và dầm trong Revit  
  22:24
 • Tự động bố trí thép móng trong Revit  
  20:26
 • Tự động bố trí thép sàn trong Revit  
  09:34
 • Tự động bố trí thép tường, gờ trong Revit  
  20:33
 • Quản lý bố trí thép tự động trong Revit  
  08:34
 • Tìm hiểu thư viện tiêu chuẩn trong Revit  
  05:21
 • Tìm hiểu công cụ đánh số cấu kiện tự động trong Revit  
  07:17
 • Tìm hiểu công cụ chuyển view thành file Autocad trong Revit  
  03:20
 • Tìm hiểu công cụ Nhập text vào Revit  
  05:51
 • Chương 10 – Các công cụ phân tích kết cấu
 • Thiết lập hiển thị trong phân tích kết cấu trong Revit  
  09:20
 • Thiết lập tải trọng và tổ hợp tải trọng trong Revit  
  11:56
 • Kiểm tra phân tích kết cấu trong Revit  
  17:04
 • Gối đỡ trong Revit  
  06:49
 • Chất tải trong Revit  
  15:47
 • Extension Analysis: Phân tích tải trọng cho toàn bộ khung trong Revit  
  09:44
 • Extension Analysis: Phân tích tải trọng cho dầm và khung trong Revit  
  11:58
 • Extension Analysis: Phân tích tải trọng cho sàn trong Revit  
  07:49
 • Extention Analysis: Phân tích tải trọng cho vì kèo trong Revit  
  06:00
 • Extention Analysis: Phân tích kết cấu cho Mass trong Revit  
  14:35
 • Chương 11 – Giới thiệu Tools hỗ trợ Revit Structure
 • Xây dựng nhanh lưới trục trong Revit  
  06:44
 • Tìm hiểu công cụ so sánh file trong Revit  
  05:48
 • Xây dựng nhanh khung nhà kết cấu thép trong Revit  
  11:23
 • Thiết kế hỗn hợp trong Revit  
  13:46
 • Thiết kế khối Mass trong Revit  
  13:18
 • Tạo mô hình kết cấu từ Execl  
  12:34
 • Thiết kế nhà gỗ trong Revit  
  19:30
 • Chương 12 – Triển khai chi tiết
 • Triển khai chi tiết cho mặt bằng trong Revit  
  16:28
 • Triển khai chi tiết cho mặt bằng móng trong Revit  
  16:28
 • Triển khai chi tiết cho 3D móng trong Revit  
  11:58
 • Triển khai chi tiết cho dầm trong Revit  
  23:09
 • Triển khai chi tiết cho mặt cắt dầm trong Revit  
  07:43
 • Triển khai chi tiết cho 3D dầm trong Revit  
  16:38
 • Triển khai chi tiết cho sàn trong Revit  
  17:49
 • Triển khai chi tiết cho cầu thang trong Revit  
  19:30
 • Triển khai chi tiết khi vẽ thép bằng Extension trong Revit  
  14:54
 • Chương 13 – Thống kê
 • Tổng quan về thống kê trong Revit  
  07:28
 • Thống kê cột và dầm trong Revit  
  17:36
 • Thống kê sàn và móng trong Revit  
  11:00
 • Quản lý về đánh số thép trong Revit  
  18:19
 • Thống kê thép trong Revit  
  18:06
 • Thống kê hình dạng thép trong Revit  
  19:47
 • Xuất bảng thống kê sang Execl trong Revit  
  14:21
 • Liên kết Execl vào Revit  
  15:32
 • Thiết lập Keynote để ghi chú trong Revit  
  17:34
 • Tính khối lượng ván khuôn trong Revit  
  13:48
 • Ứng dụng Keynote lập dự toán trong Revit  
  10:42
 • Chương 14 – Bản vẽ
 • Tổng quan và thiết lập bản vẽ trong Revit  
  21:15
 • Hiệu chỉnh bản vẽ trong Revit  
  20:32
 • Ghi chú trong bản vẽ trong Revit  
  04:41
 • Quản lý bản vẽ trong Revit  
  10:07
 • Đánh dấu sửa đổi bản vẽ trong Revit  
  11:26
 • Chuyển bản vẽ thành file ảnh và PDF trong Revit  
  09:29
 • Chuyển File qua AutoCad trong Revit  
  13:00
 • In ấn trong Revit  
  12:35
 • Chương 15 – Liên kết các phần mềm khác
 • Liên kết với AutoCad trong Revit  
  17:38
 • Liên kết Revit Structure với Revit Architecture  
  26:48
 • Thiết lập làm việc nhóm trong Revit  
  11:43
 • Thực hành làm việc nhóm trong Revit  
  12:37
 • Triển khai chi tiết vẽ cốt thép bằng ASD Reinforcement  
  16:28
 • Triển khai chi tiết liên kết thép bằng ASD Steel  
  07:38
 • Liên kết Revit Structure với Tekla Structures  
  11:42
 • Liên kết Revit Strucutre với Etabs  
  19:47
 • Liên kết Revit Strucutre với Robot Structural  
  32:58
 • Liên kết Revit Strucutre với Navisworks  
  06:19
 • Chương 16 – Revit 2016
 • Giới thiệu tính năng mới của Revit 2016  
  10:37
 • Các điểm mới chung Revit 2016  
  11:46
 • Các điểm mới của Revit Architecture 2016  
  07:08
 • Các điểm mới của Revit MEP 2016  
  07:05
 • Các điểm mới của Revit Structure 2016  
  21:36
 • Bổ sung kiến thức cho Revit 2015 – Tập 2
 • Triển khai chi tiết cho thép sàn trong Revit  
  42:21
 • Đồng bộ mặt cắt trong Revit  
  07:17
 • Hiệu chỉnh nét in cho thép Ø6 và Ø8 trong Revit  
  05:31
 • Kỹ thuật kẽ bảng trong Revit  
  08:19
 • Thống kê đoạn nối thép trong Revit  
  19:31
 • Giới thiệu Tools Half life to Revit  
  08:17
 • Hướng dẫn sử dụng công cụ BIM 360  
  22:13
 • Tương tác giữa thực tại và ảo trong Revit  
  09:25
 • Khắc phục lỗi in Tiếng Việt khi xuất sang PDF trong Revit  
  03:14
 • Khắc phục lỗi không thấy đối tượng trong Revit  
  05:58
 • Bài tập mẫu trong Revit  
 • Thống kê có hình dạng thép trong Revit  
  03:03
 • Lọc view trong Revit  
  08:11

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN  ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
  Đánh giá của bạn
  1
  2
  3
  4
  5
  Gửi
       
  Hủy

  Viết bài đánh giá

  Xếp hạng trung bình:  
   (3 đánh giá)
  Phú Trọng
     
    Đã tham gia khóa học

  Học xong cũng có thể làm được một bản vẽ Revit , tự điều chỉnh cũng dễ dàng hơn.

  Trần Bảo Vương
     
    Đã tham gia khóa học

  phần mềm hướng dẫn làm việc rất tốt.

  Tuấn Ngô
     
    Đã tham gia khóa học

  khóa học hay, hướng dẫn rất chi tiết. đáng để học

  KHÓA HỌC LIÊN QUAN