BÀI HỌC
Chương 01 – Tổng quan về Robot Structural 2015
 •   Hướng dẫn sử dụng Robot Structural Tập 1
  04:30
 •   Các bước thiết kế trong Robot Structural
  01:27
 •   Ưu điểm của Robot Structural
  05:52
 •   Giới thiệu các mô dun trong Robot Structural
  06:32
 •   Giới thiệu thanh công cụ trong Robot Structural
  13:08
 •   Tạo và mở dự án trong Robot Structural
  08:45
 • Chương 02 – Thiết lập ban đầu Robot
 •   Tổng quan về tiêu chuẩn trong Robot Structural
  12:48
 •   Thiết lập tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam trong Robot Structural
  13:33
 •   Tùy chỉnh trong Robot Structural
  08:20
 •   Quản lý view nhìn trong Robot Structural
  14:34
 •   Quản lý hiển thị trong Robot Structural
  09:15
 •   Quản lý bắt điểm trong Robot Structural
  07:24
 •   Chọn đối tượng trong Robot Structural
  10:44
 •   Tìm hiểu công cụ đo kích thước trong Robot Structural
  06:14
 • Chương 03 – Các công cụ dựng hình cơ bản
 •   Tìm hiểu công cụ tạo lưới trục trong Robot Structural
  10:40
 •   Tìm hiểu công cụ tạo lưới trục tùy ý trong Robot Structural
  05:25
 •   Tìm hiểu công cụ tạo tầng trong Robot Structural
  11:21
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ cung tròn trong Robot Structural
  04:54
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ đa tuyến trong Robot Structural
  06:25
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ hình hộp chữ nhật trong Robot Structural
  06:03
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ hình hình trụ tròn xoay trong Robot Structural
  06:00
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ hình tròn trong Robot Structural
  04:19
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ hình chữ nhật trong Robot Structural
  04:40
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ hình nón trong Robot Structural
  06:46
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ hình cầu trong Robot Structural
  03:20
 • Chương 04 – Tìm hiểu các công cụ hiệu chỉnh
 •   Tìm hiểu công cụ Extrude trong Robot Structural
  05:56
 •   Tìm hiểu công cụ Extrude along Polyline trong Robot Structural
  06:49
 •   Tìm hiểu công cụ Revolve trong Robot Structural
  05:37
 •   Tìm hiểu công cụ Objects Modification trong Robot Structural
  10:27
 •   Tìm hiểu các công cụ hiệu chỉnh hình khối trong Robot Structural
  04:06
 •   Tìm hiểu các công cụ kết hợp các hình khối trong Robot Structural
  07:37
 •   Tìm hiểu công cụ Edit trong Robot Structural
  11:44
 • Chương 05 – Thiết lập cơ sở dữ liệu cho các cấu kiện
 •   Tổng quan về cơ sở dữ liệu kết cấu thép trong Robot Structural
  08:09
 •   Tổng quan về cơ sở dữ liệu bê tông cốt thép trong Robot Structural
  05:05
 •   Thiết lập cơ sở dữ liệu cho thanh thép trong Robot Structural
  14:53
 •   Thiết lập cơ sở dữ liệu cho dầm bê tông cốt thép trong Robot Structural
  07:54
 •   Thiết lập cơ sở dữ liệu cho cột bê tông cốt thép trong Robot Structural
  07:39
 •   Thiết lập cơ sở dữ liệu cho thanh gỗ, xà gồ trong Robot Structural
  09:22
 •   Thiết lập cơ sở dữ liệu cho bề dày tấm trong Robot Structural
  07:25
 •   Quản lý cơ sở dữ liệu trong Robot Structural
  05:11
 •   Sử dụng thư viện dầm, khung, giằng trong Robot Structural
  15:18
 •   Sử dụng thư viện tấm, vỏ trong Robot Structural
  08:51
 • Chương 06 – Xây dựng mô hình
 •   Tổng quan về thanh trong Robot Structural
  03:28
 •   Tìm hiểu các công cụ tạo thanh trong Robot Structural
  15:52
 •   Tìm hiểu các công cụ tạo dầm và cột trong Robot Structural
  08:04
 •   Chế độ hiển thị ở thanh trong Robot Structural
  04:52
 •   Hiệu chỉnh đối tượng thanh trong Robot Structural
  08:02
 •   Tìm hiểu công cụ thay đổi hệ tọa độ trong Robot Structural
  08:04
 •   Tìm hiểu công cụ Offset trong Robot Structural
  07:14
 •   Tìm hiểu công cụ tạo sàn trong Robot Structural
  12:39
 •   Tìm hiểu công cụ tạo lỗ trống và lớp phủ bề mặt trong Robot Structural
  06:37
 •   Tìm hiểu công cụ tạo tường trong Robot Structural
  07:24
 •   Tìm hiểu công cụ tạo tấm trong Robot Structural
  05:20
 • Chương 07 – Nút và gối đỡ
 •   Tổng quan về nút và gối đỡ trong Robot Structural
  08:14
 •   Tìm hiểu công cụ tạo và quản lý nút trong Robot Structural
  05:08
 •   Tìm hiểu công cụ tạo gối đỡ và quản lý trong Robot Structural
  07:58
 •   Tìm hiểu công cụ tạo gối đỡ tùy ý trong Robot Structural
  10:10
 •   Tìm hiểu công cụ tạo gối đỡ nâng cao trong Robot Structural
  05:28
 •   Tìm hiểu công cụ tạo gân tại liên kết thanh trong Robot Structural
  04:59
 •   Tìm hiểu các công cụ thêm đặc tính nâng cao cho nút trong Robot Structural
  11:15
 •   Tìm hiểu các công cụ thêm đặc tính nâng cao cho thanh trong Robot Structural
  07:11
 •   Tạo bản lề phi tuyến trên thanh thép trong Robot Structural
  11:23
 •   Tìm hiểu các công cụ thêm đặc tính nâng cao cho tấm trong Robot Structural
  05:47
 • Chương 08 – Tải trọng
 •   Tổng quan về tải trọng trong Robot Structural
  14:54
 •   Thiết lập tải trọng trong Robot Structural
  06:18
 •   Chất tải cho nút trong Robot Structural
  09:35
 •   Chất tải cho thanh trong Robot Structural
  10:25
 •   Chất tải cho bề mặt trong Robot Structural
  11:55
 •   Trọng lượng bản thân trong Robot Structural
  08:25
 •   Tải trọng gió/tuyết trong Robot Structural
  15:10
 •   Tải trọng gió/tuyết tác dụng lên khối trụ trong Robot Structural
  04:57
 •   Mô phỏng tải trọng gió trong Robot Structural
  10:36
 •   Tải trọng phương tiện giao thông trong Robot Structural
  11:32
 • Chương 09 – Tổ hợp tải trọng
 •   Tổng quan về tổ hợp tải trọng trong Robot Structural
  11:35
 •   Thiết lập qui phạm tổ hợp tải trọng trong Robot Structural
  06:54
 •   Tổ hợp tải trọng tự động trong Robot Structural
  05:15
 •   Tổ hợp tải trọng thủ công trong Robot Structural
  08:56
 • Chương 10 – Phân tích kết cấuv
 •   Tổng quan về lưới phần tử trong Robot Structural
  12:08
 •   Thiết lập chia lưới phần tử trong Robot Structural
  11:26
 •   Tổng quan về phân tích kết cấu trong Robot Structural
  08:25
 •   Thiết lập phương pháp phân tích dao động trong Robot Structural
  02:56
 •   Thiết lập phương pháp phân tích phi tuyến trong Robot Structural
  07:50
 •   Thiết lập phương pháp phân tích động đất trong Robot Structural
 •   Thiết lập phương pháp phân tích khác trong Robot Structural
  12:25
 •   Thiết lập trong phân tích kết cấu trong Robot Structural
  14:20
 •   Kiểm tra kết cấu trong Robot Structural
  09:21
 • Chương 11 – Tính toán và xử lý kết quả
 •   Xem kết quả bằng biểu đồ thanh trong Robot Structural
  14:09
 •   Xem kết quả bằng biểu đồ màu cho thanh trong Robot Structural
  07:35
 •   Xem kết quả bằng bảng đồ màu trong Robot Structural
  13:28
 •   Xem kết quả mặt cắt của tấm trong Robot Structural
  07:54
 •   Xem kết quả dưới dạng bảng trong Robot Structural
  08:29
 •   Xem kết quả chi tiết trong Robot Structural
  05:30
 •   Xuất kết quả qua Excel trong Robot Structural
 •   Xuất kết quả qua Word trong Robot Structural
  07:35
 • Chương 12 – Xây dựng mô hình kết cấu thép
 •   Giải bài tập cơ kết cấu trong Robot Structural
  08:19
 •   Giải bài tập lớn môn cơ kết cấu trong Robot Structural
  16:09
 •   Tính toán nội lực của khung thép 2D trong Robot Structural
  12:04
 •   Chuyển mô hình 2D thành 3D trong Robot Structural
  13:23
 •   Tính toán và thuyết minh khung thép 3D trong Robot Structural
  09:00
 • Chương 13 – Xây dựng mô hình bê tông cốt thép
 •   Chuẩn bị thiết kế trong Robot Structural
  06:21
 •   Xây dựng mô hình bê tông cốt thép trong Robot Structural
  10:16
 •   Tính toán tải trọng động đất trong Robot Structural
  06:43
 •   Chất tải trọng cho mô hình trong Robot Structural
  10:55
 •   Tổ hợp tải trọng trong Robot Structural
  08:58
 •   Tính toán và xử lý kết quả trong Robot Structural
  10:14
 • Chương 14 – Liên kết với các phần mềm khác
 •   Tạo nhanh khung nhà xưởng trong Robot Structural
  15:54
 •   Liên kết Robot Structural với Autocad
  14:13
 •   Liên kết Robot Structural với AutoCAD Structural Detailing
  07:49
 •   Liên kết Robot Structural với Revit Structure
  15:59
 •   Liên kết Robot Structural với Staad.pro
  04:10
 • Chương 15 – Bổ sung kiến thức Robot Structural 2015 tập 1
 •   Tài liệu học kết cấu
 •   Bài làm mẫu Chương 15 – Bổ sung kiến thức Robot Structural 2015 tập 1
 •   Thiết kế hồ nước mái Chương 15 – Bổ sung kiến thức Robot Structural 2015 tập 1
 •   Giải thích biểu đồ bao trong Robot
  07:00
 •   Chất tải cho dầm ảo trong Robot
  02:56