BÀI HỌC
Chương 01 – Tổng quan về Robot Structural 2015
 •   Hướng dẫn sử dụng Robot Structural Tập 1
  04:30
 •   Các bước thiết kế trong Robot Structural
  01:27
 •   Ưu điểm của Robot Structural
  05:52
 •   Giới thiệu các mô dun trong Robot Structural
  06:32
 •   Giới thiệu thanh công cụ trong Robot Structural
  13:08
 •   Tạo và mở dự án trong Robot Structural
  08:45
 • Chương 02 – Thiết lập ban đầu Robot
 •   Tổng quan về tiêu chuẩn trong Robot Structural
  12:48
 •   Thiết lập tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam trong Robot Structural
  13:33
 •   Tùy chỉnh trong Robot Structural
  08:20
 •   Quản lý view nhìn trong Robot Structural
  14:34
 •   Quản lý hiển thị trong Robot Structural
  09:15
 •   Quản lý bắt điểm trong Robot Structural
  07:24
 •   Chọn đối tượng trong Robot Structural
  10:44
 •   Tìm hiểu công cụ đo kích thước trong Robot Structural
  06:14
 • Chương 03 – Các công cụ dựng hình cơ bản
 •   Tìm hiểu công cụ tạo lưới trục trong Robot Structural
  10:40
 •   Tìm hiểu công cụ tạo lưới trục tùy ý trong Robot Structural
  05:25
 •   Tìm hiểu công cụ tạo tầng trong Robot Structural
  11:21
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ cung tròn trong Robot Structural
  04:54
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ đa tuyến trong Robot Structural
  06:25
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ hình hộp chữ nhật trong Robot Structural
  06:03
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ hình hình trụ tròn xoay trong Robot Structural
  06:00
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ hình tròn trong Robot Structural
  04:19
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ hình chữ nhật trong Robot Structural
  04:40
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ hình nón trong Robot Structural
  06:46
 •   Tìm hiểu công cụ vẽ hình cầu trong Robot Structural
  03:20
 • Chương 04 – Tìm hiểu các công cụ hiệu chỉnh
 •   Tìm hiểu công cụ Extrude trong Robot Structural
  05:56
 •   Tìm hiểu công cụ Extrude along Polyline trong Robot Structural
  06:49
 •   Tìm hiểu công cụ Revolve trong Robot Structural
  05:37
 •   Tìm hiểu công cụ Objects Modification trong Robot Structural
  10:27
 •   Tìm hiểu các công cụ hiệu chỉnh hình khối trong Robot Structural
  04:06
 •   Tìm hiểu các công cụ kết hợp các hình khối trong Robot Structural
  07:37
 •   Tìm hiểu công cụ Edit trong Robot Structural
  11:44
 • Chương 05 – Thiết lập cơ sở dữ liệu cho các cấu kiện
 •   Tổng quan về cơ sở dữ liệu kết cấu thép trong Robot Structural
  08:09
 •   Tổng quan về cơ sở dữ liệu bê tông cốt thép trong Robot Structural
  05:05
 •   Thiết lập cơ sở dữ liệu cho thanh thép trong Robot Structural
  14:53
 •   Thiết lập cơ sở dữ liệu cho dầm bê tông cốt thép trong Robot Structural
  07:54
 •   Thiết lập cơ sở dữ liệu cho cột bê tông cốt thép trong Robot Structural
  07:39
 •   Thiết lập cơ sở dữ liệu cho thanh gỗ, xà gồ trong Robot Structural
  09:22
 •   Thiết lập cơ sở dữ liệu cho bề dày tấm trong Robot Structural
  07:25
 •   Quản lý cơ sở dữ liệu trong Robot Structural
  05:11
 •   Sử dụng thư viện dầm, khung, giằng trong Robot Structural
  15:18
 •   Sử dụng thư viện tấm, vỏ trong Robot Structural
  08:51
 • Chương 06 – Xây dựng mô hình
 •   Tổng quan về thanh trong Robot Structural
  03:28
 •   Tìm hiểu các công cụ tạo thanh trong Robot Structural
  15:52
 •   Tìm hiểu các công cụ tạo dầm và cột trong Robot Structural
  08:04
 •   Chế độ hiển thị ở thanh trong Robot Structural
  04:52
 •   Hiệu chỉnh đối tượng thanh trong Robot Structural
  08:02
 •   Tìm hiểu công cụ thay đổi hệ tọa độ trong Robot Structural
  08:04
 •   Tìm hiểu công cụ Offset trong Robot Structural
  07:14
 •   Tìm hiểu công cụ tạo sàn trong Robot Structural
  12:39
 •   Tìm hiểu công cụ tạo lỗ trống và lớp phủ bề mặt trong Robot Structural
  06:37
 •   Tìm hiểu công cụ tạo tường trong Robot Structural
  07:24
 •   Tìm hiểu công cụ tạo tấm trong Robot Structural
  05:20
 • Chương 07 – Nút và gối đỡ
 •   Tổng quan về nút và gối đỡ trong Robot Structural
  08:14
 •   Tìm hiểu công cụ tạo và quản lý nút trong Robot Structural
  05:08
 •   Tìm hiểu công cụ tạo gối đỡ và quản lý trong Robot Structural
  07:58
 •   Tìm hiểu công cụ tạo gối đỡ tùy ý trong Robot Structural
  10:10
 •   Tìm hiểu công cụ tạo gối đỡ nâng cao trong Robot Structural
  05:28
 •   Tìm hiểu công cụ tạo gân tại liên kết thanh trong Robot Structural
  04:59
 •   Tìm hiểu các công cụ thêm đặc tính nâng cao cho nút trong Robot Structural
  11:15
 •   Tìm hiểu các công cụ thêm đặc tính nâng cao cho thanh trong Robot Structural
  07:11
 •   Tạo bản lề phi tuyến trên thanh thép trong Robot Structural
  11:23
 •   Tìm hiểu các công cụ thêm đặc tính nâng cao cho tấm trong Robot Structural
  05:47
 • Chương 08 – Tải trọng
 •   Tổng quan về tải trọng trong Robot Structural
  14:54
 •   Thiết lập tải trọng trong Robot Structural
  06:18
 •   Chất tải cho nút trong Robot Structural
  09:35
 •   Chất tải cho thanh trong Robot Structural
  10:25
 •   Chất tải cho bề mặt trong Robot Structural
  11:55
 •   Trọng lượng bản thân trong Robot Structural
  08:25
 •   Tải trọng gió/tuyết trong Robot Structural
  15:10
 •   Tải trọng gió/tuyết tác dụng lên khối trụ trong Robot Structural
  04:57
 •   Mô phỏng tải trọng gió trong Robot Structural
  10:36
 •   Tải trọng phương tiện giao thông trong Robot Structural
  11:32
 • Chương 09 – Tổ hợp tải trọng
 •   Tổng quan về tổ hợp tải trọng trong Robot Structural
  11:35
 •   Thiết lập qui phạm tổ hợp tải trọng trong Robot Structural
  06:54
 •   Tổ hợp tải trọng tự động trong Robot Structural
  05:15
 •   Tổ hợp tải trọng thủ công trong Robot Structural
  08:56
 • Chương 10 – Phân tích kết cấuv
 •   Tổng quan về lưới phần tử trong Robot Structural
  12:08
 •   Thiết lập chia lưới phần tử trong Robot Structural
  11:26
 •   Tổng quan về phân tích kết cấu trong Robot Structural
  08:25
 •   Thiết lập phương pháp phân tích dao động trong Robot Structural
  02:56
 •   Thiết lập phương pháp phân tích phi tuyến trong Robot Structural
  07:50
 •   Thiết lập phương pháp phân tích động đất trong Robot Structural
 •   Thiết lập phương pháp phân tích khác trong Robot Structural
  12:25
 •   Thiết lập trong phân tích kết cấu trong Robot Structural
  14:20
 •   Kiểm tra kết cấu trong Robot Structural
  09:21
 • Chương 11 – Tính toán và xử lý kết quả
 •   Xem kết quả bằng biểu đồ thanh trong Robot Structural
  14:09
 •   Xem kết quả bằng biểu đồ màu cho thanh trong Robot Structural
  07:35
 •   Xem kết quả bằng bảng đồ màu trong Robot Structural
  13:28
 •   Xem kết quả mặt cắt của tấm trong Robot Structural
  07:54
 •   Xem kết quả dưới dạng bảng trong Robot Structural
  08:29
 •   Xem kết quả chi tiết trong Robot Structural
  05:30
 •   Xuất kết quả qua Excel trong Robot Structural
 •   Xuất kết quả qua Word trong Robot Structural
  07:35
 • Chương 12 – Xây dựng mô hình kết cấu thép
 •   Giải bài tập cơ kết cấu trong Robot Structural
  08:19
 •   Giải bài tập lớn môn cơ kết cấu trong Robot Structural
  16:09
 •   Tính toán nội lực của khung thép 2D trong Robot Structural
  12:04
 •   Chuyển mô hình 2D thành 3D trong Robot Structural
  13:23
 •   Tính toán và thuyết minh khung thép 3D trong Robot Structural
  09:00
 • Chương 13 – Xây dựng mô hình bê tông cốt thép
 •   Chuẩn bị thiết kế trong Robot Structural
  06:21
 •   Xây dựng mô hình bê tông cốt thép trong Robot Structural
  10:16
 •   Tính toán tải trọng động đất trong Robot Structural
  06:43
 •   Chất tải trọng cho mô hình trong Robot Structural
  10:55
 •   Tổ hợp tải trọng trong Robot Structural
  08:58
 •   Tính toán và xử lý kết quả trong Robot Structural
  10:14
 • Chương 14 – Liên kết với các phần mềm khác
 •   Tạo nhanh khung nhà xưởng trong Robot Structural
  15:54
 •   Liên kết Robot Structural với Autocad
  14:13
 •   Liên kết Robot Structural với AutoCAD Structural Detailing
  07:49
 •   Liên kết Robot Structural với Revit Structure
  15:59
 •   Liên kết Robot Structural với Staad.pro
  04:10
 • Chương 15 – Bổ sung kiến thức Robot Structural 2015 tập 1
 •   Tài liệu học kết cấu
 •   Bài làm mẫu Chương 15 – Bổ sung kiến thức Robot Structural 2015 tập 1
 •   Thiết kế hồ nước mái Chương 15 – Bổ sung kiến thức Robot Structural 2015 tập 1
 •   Giải thích biểu đồ bao trong Robot
  07:00
 •   Chất tải cho dầm ảo trong Robot
  02:56

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN  ĐÁNH GIÁ KHÓA HỌC
  Đánh giá của bạn
  1
  2
  3
  4
  5
  Gửi
       
  Hủy

  Viết bài đánh giá

  Xếp hạng trung bình:  
   (5 đánh giá)
  Nguyễn Minh Phương
     
    Đã tham gia khóa học

  với mình thì giọng giảng viên có hơi khó nghe, nhưng nội dung thì rất đầy đủ, hữu ích.... sẽ ủng hộ nhiều

  Vũ Tâm
     
    Đã tham gia khóa học

  khóa học được tạo ra với nhiều kiến thức bổ ích, rất chi tiết và đầy đủ nội dung.

  Phan Đình Lợi
     
    Đã tham gia khóa học

  Chương trình giảng dạy rất tốt.

  Phước Anh
     
    Đã tham gia khóa học

  Dựng hình tính toàn rất chi tiết và nhanh gọn.

  Lê Thành Nam
     
    Đã tham gia khóa học

  Nhờ khóa học tôi hiểu rỏ và nắm được kiến thức cơ bản. cảm ơn trung tâm và giảng viên. mong là sẽ có nhiều khóa học cơ bản về Robot