BÀI HỌC
Chương 01 – Tạo Anotation Family
 • Miễn phí
  Family Revit là gì
  03:11
 • Miễn phí
  Tạo Family mũi tên chỉ hướng Bắc trong Revit
  07:46
 • Miễn phí
  Tạo Family ký hiệu trục trong Revit
  08:57
 • Miễn phí
  Hiệu chỉnh ký hiệu cao độ trong Revit
  09:08
 • Miễn phí
  Hiệu chỉnh ký hiệu cửa trong Revit
  06:14
 • Miễn phí
  Hiệu chỉnh ký hiệu cao độ mặt bằng trong Revit
  05:51
 •   Tạo ký hiệu Room tag trong Revit
  05:01
 •   Tạo khung tên từ Autocad trong Revit
  12:47
 • Chương 02 – Tạo Profile Family
 •   Tạo family profile chỉ tường trong Revit
  10:21
 •   Tạo family profile chỉ âm trong Revit
  07:26
 •   Phân biệt các family profile trong Revit
  07:30
 •   Tạo biên dạng Mullion trong Revit
  09:36
 • Chương 03 – Tạo Model Family
 •   Tìm hiểu mặt phẳng Reference Plane trong Revit
  08:33
 •   Tìm hiểu công cụ Extrusion trong Revit
  06:42
 •   Tìm hiểu công cụ Extrusion Revolve trong Revit
  05:34
 •   Tìm hiểu công cụ Blend trong Revit
  04:51
 •   Tìm hiểu công cụ Sweep trong Revit
  04:27
 •   Tìm hiểu công cụ Sweept Blend trong Revit
  04:49
 •   Tìm hiểu công cụ Void Form trong Revit
  04:39
 •   Tìm hiểu công cụ Model In Place trong Revit
  07:23
 • Chương 04 – Tạo Family cửa đi và gán tham số
 •   Tạo Family cửa đi trong Revit – Phần 1
  07:31
 •   Tạo Family cửa đi trong Revit – Phần 2
  04:55
 •   Tạo Family cửa đi trong Revit – Phần 3
  07:52
 •   Tạo Family cửa đi trong Revit – Phần 4
  10:03
 •   Tạo Family cửa đi 4 cánh trượt trong Revit – Phần 1
  11:47
 •   Tạo Family cửa đi 4 cánh trượt trong Revit – Phần 2
  09:27
 • Chương 05 – Tạo Family cửa sổ và tham số
 •   Tạo Family cửa sổ trong Revit – Phần 1
  08:29
 •   Tạo Family cửa sổ trong Revit – Phần 2
  10:08
 •   Tạo Family cửa sổ trong Revit – Phần 3
  06:29
 •   Tạo cửa sổ góc trong Revit – Phần 1
  09:30
 •   Tạo cửa sổ góc trong Revit – Phần 2
  05:48
 • Chương 06 – Tạo Family vật dụng và gán tham số
 •   Tạo Family bàn phòng khách trong Revit – Phần 1
  08:55
 •   Tạo Family bàn phòng khách trong Revit – Phần 2
  08:23
 •   Tạo Family bàn phòng khách trong Revit – Phần 3
  07:33
 •   Tạo Family ghế Sofa trong Revit – Phần 1
  09:45
 •   Tạo Family ghế Sofa trong Revit – Phần 2
  09:47
 •   Kết hợp bàn và ghế trong Revit
  09:14
 • Chương 07 – Tạo Family cầu thang và lan can
 •   Tạo profile family lan can trong Revit
  05:22
 •   Tạo Baluster lục bình trong Revit
  12:32
 •   Tạo Profile mũi bậc trong Revit
  11:16
 •   Tạo Railing panel trong Revit
  10:51
 • Chương 08 – Tìm hiểu cơ bản Massing
 •   Massing trong Revit là gì?
  04:26
 •   Sử dụng Solid Form-Void Form-Work plan trong Revit
  08:17
 •   Công cụ Blend Mass trong Revit
  06:16
 •   Thêm Profile và Edge trong Revit
  06:11
 • Chương 09 – Cách tạo khối Massing thường dùng
 •   Tạo khối bằng Freeform Surface trong Revit
  05:36
 •   Tạo khối bằng Revolve Mass trong Revit
  05:01
 •   Tạo khối bằng Blend và Blend Weept trong Revit
  04:42
 •   Tạo khối Cone – Dome – Sphere trong Revit
  04:19
 •   Tạo khối bằng Loft trong Revit
  05:34
 •   Hiệu chỉnh Profile – Dissovle trong Revit
  05:49
 • Chương 10 – Tìm hiểu Curtain Panel Pattern
 •   Tìm hiểu Divide Surface và Panel Pattern Based trong Revit
  06:41
 •   Tạo mẫu Pattern Based Checkerboard trong Revit
  10:00
 •   Gán vật liệu cho Pattern Based trong Revit
  12:19
 •   Gán thông số kích thước cho Pattern trong Revit
  08:27
 •   Tạo dàn không gian mái vòm trong Revit
  11:38
 • Chương 11 – Tìm hiểu Adaptive
 •   Tìm hiểu Adaptive trong Revit
  10:27
 •   Sử dụng Adaptive trong Revit
  08:55
 •   Adaptive theo dạng cong trong Revit
  09:32
 • Chương 12 – Áp dụng Massing vào Project
 •   Tạo Massing In Place trong Revit – Phần 1
  10:58
 •   Tạo Massing In Place trong Revit – Phần 2
  10:23
 •   Concept công trình bằng massing trong Revit – Phần 1
  11:51
 •   Concept công trình bằng massing trong Revit – Phần 2
  06:09
 •   Concept công trình bằng massing trong Revit – Phần 3
  05:06
 • Chương 13 – Áp dụng là Concept sân vận động
 •   Tạo Structure Panel trong Revit – Phần 1
  06:42
 •   Tạo Structure Panel trong Revit – Phần 2
  15:14
 •   Tạo Structure Panel trong Revit – Phần 3
  11:31
 •   Tạo khối Free form trong Revit – Phần 1
  08:51
 •   Tạo khối Free form trong Revit – Phần 2
  12:55
 •   Tạo khối Free form trong Revit – Phần 3
  08:03
 •   Tạo khối Free form trong Revit – Phần 4
  11:07
 • Chương 14 – Render và Walkthrough
 •   Đặt camera trong Revit
  08:19
 •   Walkthrough trong Revit
  12:16
 •   Render trong Revit
  13:12
 • KHÓA HỌC LIÊN QUAN