BÀI HỌC
Chương 01 – Giới thiệu
 • Miễn phí
  Ưu điểm của Revit Architecture
  04:52
 • Miễn phí
  Sử dụng các file bài tập trong Revit
  0:42
 • Chương 02 – Làm quen với revit Architecture 2013
 • Miễn phí
  Sử dụng recent Files và thanh thực đơn trong Revit
  04:25
 • Miễn phí
  Sử dụng ribbon và truy nhập thanh công cụ Revit
  05:57
 • Miễn phí
  Tìm hiểu Ribbon Revit
  03:30
 • Miễn phí
  Sử dụng Project Browser và điều hướng Revit
  09:39
 • Miễn phí
  Sử dụng bảng Properties trong Revit
  10:16
 • Miễn phí
  Chọn đối tượng và chỉnh sửa cơ bản trong Revit
  16:22
 • Miễn phí
  Tìm hiểu bảng tùy chỉnh của Revit
  11:05
 • Chương 03 – Bắt đầu một dự án
 • Miễn phí
  Tạo một dự án mới trong Revit
  04:49
 • Miễn phí
  Tìm hiểu cách thiết lập dự án trong Revit
  04:29
 • Miễn phí
  Tìm hiểu sự quan trọng file Template trong Revit
  07:27
 • Miễn phí
  Cách mở và lưu dự án trong Revit
  05:27
 • Miễn phí
  Cách tạo cao độ trong Revit
  07:50
 • Miễn phí
  Cách tạo lưới trục trong Revit
  11:01
 • Miễn phí
  Làm việc với cột trong Revit
  06:46
 • Chương 04 – Dựng hình cơ bản
 • Miễn phí
  Cách dựng tường trong Revit
  14:24
 • Miễn phí
  Sử dụng bắt điểm trong Revit
  08:25
 • Miễn phí
  Tìm hiểu tính chất của tường và loại tường trong Revit
  14:30
 • Miễn phí
  Định vị của tường trong Revit
  09:25
 • Miễn phí
  Sử dụng công cụ chỉnh sửa trong Revit
  12:11
 • Miễn phí
  Làm việc với cửa đi và cửa sổ trong Revit
  10:26
 • Miễn phí
  Sử dụng tính năng ràng buộc trong Revit
  06:41
 • Miễn phí
  Thêm vật dụng vệ sinh và thành phần khác trong Revit
  07:23
 • Miễn phí
  Sử dụng thư viện Autodesk Seek trong Revit
  06:17
 • Chương 05 – Imports file và tạo Groups
 •   Làm việc với file DWG trong Revit
  09:33
 •   Imports chi tiết từ file DWG trong Revit
  07:55
 •   Hiệu chỉnh Imports chi tiết từ file DWG trong Revit
  05:29
 •   Tạo Groups trong Revit
  11:26
 •   Tìm hiểu các định dạng file trong Revit
  02:36
 • Chương 06 – Phát thảo các thành phần dựa trên mô hình
 •   Làm việc với sàn trong Revit
  09:34
 •   Làm việc với mái bằng footprint trong Revit
  13:17
 •   Làm việc với mái bằng extrusion trong Revit
  06:00
 •   Làm việc với các mũi tên tạo dốc trong Revit
  09:18
 •   Tạo lổ mái trong Revit
  13:12
 •   Làm việc với thang trong Revit
  14:32
 •   Làm việc với lan can trong Revit
  07:01
 •   Làm việc với trần trong Revit
  07:47
 • Chương 07 – Các loại tường phức hợp
 •   Tạo một loại tường tùy chỉnh cơ bản trong Revit
  08:02
 •   Tìm hiểu loại tường xếp chồng trong Revit
  11:12
 •   Sử dụng tường curtain walls trong Revit
  10:38
 •   Tạo đố và panel cho curtain walls trong Revit
  08:26
 •   Tạo chỉ tường trong Revit
  10:09
 • Chương 08 – Hiệu chỉnh hiển thị
 •   Hiển thị theo kiểu đối tượng trong Revit
  09:33
 •   Làm việc với visibility graphic overrides trong Revit
  11:30
 •   Sử dụng Hide Isolate trong Revit
  09:51
 •   Tìm hiểu view range trong Revit
  13:04
 •   Sử dụng công cụ Linework trong Revit
  05:19
 •   Trích chi tiết 3D trong Revit
  04:29
 • Chương 09 – Làm việc với phòng
 •   Thêm phòng trong Revit
  16:44
 •   Hiệu chỉnh số phòng trong Revit
  07:31
 •   Tìm hiểu ranh giới của phòng trong Revit
  10:11
 • Chương 10 – Bảng thống kê
 •   Tìm hiểu thẻ tags trong Revit
  11:19
 •   Tạo bảng thống kê trong Revit
  08:35
 •   Hiệu chỉnh bảng thống kê trong Revit
  06:56
 • Chương 11 – Chú thích và chi tiết
 •   Tạo ghi chú văn bản trong Revit
  09:10
 •   Ghi kích thước trong Revit
  10:01
 •   Thêm kí hiệu trong Revit
  05:31
 •   Tạo view chi tiết trong Revit
  08:50
 •   Tạo một chi tiết trích dẫn trong Revit
  06:47
 •   Sử dụng các thành phần chi tiết trong Revit
  08:31
 •   Phủ và che đối tượng trong Revit
  09:02
 • Chương 12 – Cơ bản về family
 •   Tìm hiểu family trong Revit
  03:13
 •   Sử dụng reference planes và ràng buộc trong Revit
  16:24
 •   Tạo khối đặc trong Revit
  08:43
 •   Tạo khối rỗng trong Revit
  07:25
 •   Hoàn thành một Family trong Revit
  11:36
 • Chương 13 – Xuất hồ sơ bản vẽ
 •   Thêm tờ bản vẽ trong Revit
  09:11
 •   Làm việc với tờ bản vẽ trong Revit
  06:51
 •   Xuất bản vẽ sang file DWF trong Revit
  06:26
 •   Xuất bản vẽ sang AutoCAD trong Revit
  09:22
 •   Xuất bản vẽ sang file PDF trong Revit
  06:17
 • Chương 14 – Bổ sung kiến thức Revit kiến trúc 2013
 •   Bài tập mẫu kết hợp Revit và Lumion
  02:37
 •   Tổng hợp các dự án mẫu trong Revit
 • KHÓA HỌC LIÊN QUAN