BÀI HỌC
Chương 1 – Các công cụ cơ bản
 • Miễn phí
  Tìm hiểu giao diện và chọn lựa đối tượng trong 3D Max
  10:29
 • Miễn phí
  Tìm hiểu công cụ Move, Scale, Rotate trong 3Ds Max
  13:09
 • Miễn phí
  Tìm hiểu Pivot, Tạo Group, Ẩn đối tượng trong 3D Max
  10:52
 • Miễn phí
  Tìm hiểu công cụ dựng hình 2D và 3D trong 3D Max
  11:27
 • Miễn phí
  Áp dụng dựng hình cây bút chì trong 3D Max
  07:53
 • Chương 2 – Các công cụ dựng hình
 • Miễn phí
  Tìm hiểu công cụ Extrude, Lathe, Loft trong 3D Max
  10:23
 • Miễn phí
  Tìm hiểu mặt phẳng Gird, ProBoolean trong 3D Max
  06:39
 • Miễn phí
  Tìm hiểu chế độ hiệu chỉnh Editable Poly trong 3D Max
  10:23
 • Miễn phí
  Dựng tường nội thất trong 3D Max
  08:18
 • Miễn phí
  Dựng cửa đi trong 3D Max
  08:56
 • Miễn phí
  Dựng cửa sổ trong 3D Max
  07:45
 • Miễn phí
  Dựng giường ngủ trong 3D Max
  12:33
 • Chương 3 – Các công cụ dựng hình kiến trúc
 • Miễn phí
  Vẽ tường, lan can, cây cối mặc định trong 3D Max
  08:12
 • Miễn phí
  Vẽ cửa đi mặc định 3DS Max trong 3D Max
  07:41
 • Miễn phí
  Vẽ cửa sổ mặc định 3DS Max trong 3D Max
  05:44
 • Miễn phí
  Vẽ cầu thang mặc định 3DMax
  12:09
 • Chương 4 – Dựng hình biệt thự
 •   Xử lý file Autocad trước khi dựng hình trong 3D Max
  07:54
 •   Import file Autocad và Extrude trong 3D Max
  10:29
 •   So sánh các mặt đứng Autocad trong 3D Max
  11:58
 •   Dựng hình cửa sổ cho biệt thự trong 3D Max
  15:27
 •   Dựng cửa đi cho biệt thự trong 3D Max
  19:36
 •   Hiệu chỉnh cao độ tường trong 3D Max
  09:35
 •   Dựng chỉ cửa sổ và lam trong 3D Max
  17:15
 •   Dựng lan can hoa văn trong 3D Max
  13:46
 •   Dựng mái cửa sổ trong 3D Max
  15:35
 •   Dựng mái cho biệt thự trong 3D Max
  17:28
 •   Sắp xếp vào các layer trong 3D Max
  07:06
 •   Sử dụng Batzal roof tạo viên ngói trong 3D Max
  17:29
 • Chương 5 – Render ngoại thất
 •   Cài đặt Vray 3.0 trong 3D Max
  03:30
 •   Những thiết lập Vray ban đầu trong 3D Max
  12:59
 •   Tạo vật liệu gạch trong 3D Max
  24:11
 •   Tạo vật liệu gỗ và kính trong 3D Max
  10:31
 •   Hiệu chỉnh vật liệu gỗ và kim loại trong 3D Max
  08:42
 •   Tạo vật liệu gạch Mozaic và nước trong 3D Max
  13:14
 •   Tạo vật liệu cỏ trong 3D Max
  11:15
 •   Tạo vật liệu lối đi -Vray Camera trong 3D Max
  07:47
 •   Thư viện 3D và Proxy trong 3D Max
  15:07
 •   Sử dụng thư viện 3D trong 3D Max
  16:33
 •   Thiết lập thông số Render cuối cùng trong 3D Max
  11:17
 •   Tìm hiểu Vry Sky và HDRI trong 3D Max
  16:22
 •   Tìm hiểu Vry Sky và HDRI trong 3D Max
  09:10
 • Chương 6 – Xử lý hậu kỳ Photoshop
 •   Hiệu chỉnh photoshop ban ngày
  16:36
 •   Hiệu chỉnh photoshop ban đêm
  13:01
 •   Import file Sketchup và Revit vào 3DS Max
  11:53
 • KHÓA HỌC LIÊN QUAN