BÀI HỌC
 •   Lời nói đầu
 •   Hướng dẫn sử dụng
 • Buổi 1
 •   Giới thiệu Bim
  43:53
 • Buổi học 4
 •   Thống kê ván khuôn trong Revit
  12:35
 •   Ví dụ sức mạnh của revit
  31:55
 •   Lưới trục và cao độ
  17:15
 •   Tạo cột kết cấu
  15:32
 •   Ngoại khóa – Kinh nghiệm thi công
 •   Công trình mẫu trong Revit
 •   Ngoại khóa – Tâm linh trong xây dựng
 •   Lý thuyết dầm kết cấu
  16:25
 • Buổi 2
 •   Vẽ dầm trong Revit
  10:51
 •   Tạo sàn kết cấu
  20:18
 •   Đục lỗ sàn trong Revit
  07:53
 •   Copy cấu kiện lên các tầng trong Revit
  04:27
 •   thống kê khối lượng bê tông
  16:41
 •   Tạo móng trong Revit
  04:27
 •   kiểm tra va chạm trong Revit
  07:16
 •   Quản lý view nhìn trong Revit
  15:45
 • Buổi 3
 •   Vẽ dầm nghiêng trong Revit
  11:47
 •   Mặt phẳng làm việc
  06:55
 •   Vẽ cầu thang trong Revit
  32:29
 •   Tô vật liệu trong Revit
  26:57
 • buổi 4
 •   Thống kê ván khuông trong Revit
  10:5512:35
 •   Vẽ cầu thang đúng sơ đồ tính trong Revit
  14:38
 •   Triển khai mặt bằng móng trong Revit
  33:00
 •   Ngoại Khóa – lịch sử revit
  35:16
 • Buổi 5
 •   Triển khai mặt bằng dầm trong Revit
  11:32
 •   Triển khai mặt bằng cột trong Revit
  16:25
 •   Phím tắt trong revit
  10:27
 •   Lớp bê tông bảo vệ trong revit
  23:05
 • Buổi 6
 •   Family móng đơn trong Revit
  30:38
 •   Vẽ dầm cầu thang trong Revit
  15:40
 •   Trả lời câu hỏi trong Revit
  10:25
 •   Vẽ sàn âm trong Revit
  10:55
 •   Fix lỗi mô hình từ Revit qua Robot Structral
  07:57
 •   Giới thiệu những chức năng hay của Robot Structrual
  17:50
 •   Vẽ cầu Thang bằng model in place
  35:01
 •   Vẽ cầu Thang có sơ đồ tính trong Revit
  17:56
 •   Các loại sàn nghiêng phức tạp khác trong Revit
  13:46