BÀI HỌC
 •   Giới thiệu khóa học
 • Buổi 7
 •   Vật liệu trong Revit Structure
  19:58
 •   Vẽ thép cho cấu kiện dầm trong Revit Structure
  27:29
 •   Vẽ thép cho cấu kiện cột trong Revit Structure
  10:00
 •   Danh mục bản vẽ trong Revit Structure
  14:06
 •   Vẽ thép cho cấu kiện móng trong Revit Structure
  13:37
 •   Ngoại khóa – Ứng dụng thiền định trong học tập
  01:09:59
 •   Quản lý số thép trong Revit Structure
  12:29
 • Buổi 8
 •   Sử dụng view template trong Revit Structure
  08:16
 •   Vẽ thép sàn trong Revit Structure
  28:09
 •   Triển khai chi tiết cho dầm trong Revit Structure phần 1
  42:41
 •   Các công trình mẫu trong Revit Structure
 •   Dynamo lấy tọa độ cọc
  7:14
 • Buổi 9
 •   Tag thép theo TCVN trong Revit Structure
  32:27
 •   Tag thép theo TCVN phương án số 2
  11:51
 •   Tag thép Multi – Rebar trong Revit Structure
  21:09
 •   Vẽ thép sàn âm trong Revit Structure
  07:36
 •   Triển khai thép cho thép sàn trong Revit Structure
  43:34
 • Buổi 10
 •   Triển khai cho dầm tiếp theo
  21:36
 •   Triển khai móng 3D và 3D tổng thể trong Revit Structure
  11:39
 • Buổi 11
 •   Triển khai thép ở cột tròn trong Revit Structure
  09:05
 •   Triển khai chi tiết cho móng đơn trong Revit Structure
  10:21
 •   Triển khai dầm 3D trong Revit Structure
  22:06
 •   Thống kê thép trong Revit Structure phần 1
  10:58
 •   Tìm hiểu Share Parameters trong Revit Structure
  13:28
 •   Thống kê thép trong Revit Structure phần 2
  10:18
 •   Xuất khối lượng qua Excel trong Revit Structure
  11:35
 •   [Bổ sung] Thống kê đoạn nối thép
  19:31
 •   Thông kê hình dạng thép trong Revit Structure
  12:35
 •   Quản lý bản vẽ và cấu kiện trong Revit Structure
  11:23
 • Buổi 12
 •   Triển khai thép cho cầu thang
  35:42
 •   In ấn
  10:03
 • Buổi 13
 •   Xuất file AutoCad
  06:48
 •   Triển khai cho cấu kiện Extension
  22:00
 •   Thiết lập file Template mẫu
  05:36
 •   Link file trong Revit Structure
  26:34
 •   Làm việc nhóm (Workset)
  26:33
 • KHÓA HỌC LIÊN QUAN