ĐĂNG KÝ GÓI THÀNH VIÊN VIP


VIP 1 THÁNG

590.000đ / tháng

 


Truy cập không giới hạn tất cả các khoá học
Khoá học và video được cập nhật mới hàng tuần
Trãi nghiệm hơn 1000+ Video bài học
Download tài liệu thực hành kèm theo khoá học
Nhận được hỗ trợ từ chuyên gia trong quá trình học
Học qua mọi thiết bị máy tính, laptop, điện thoại…

VIP 3 THÁNG

1.470.000đ / 3 tháng

(Tiết kiệm 300.000đ)


Truy cập không giới hạn tất cả các khoá học
Khoá học và video được cập nhật mới hàng tuần
Trãi nghiệm hơn 1000+ Video bài học
Download tài liệu thực hành kèm theo khoá học
Nhận được hỗ trợ từ chuyên gia trong quá trình học
Học qua mọi thiết bị máy tính, laptop, điện thoại…

VIP 6 THÁNG

2.940.000đ / 6 tháng

(Tiết kiệm 600.000đ)


Truy cập không giới hạn tất cả các khoá học
Khoá học và video được cập nhật mới hàng tuần
Trãi nghiệm hơn 1000+ Video bài học
Download tài liệu thực hành kèm theo khoá học
Nhận được hỗ trợ từ chuyên gia trong quá trình học
Học qua mọi thiết bị máy tính, laptop, điện thoại…

VIP 1 NĂM

5.880.000đ / năm

(Tiết kiệm 1.200.000đ)


Truy cập không giới hạn tất cả các khoá học
Khoá học và video được cập nhật mới hàng tuần
Trãi nghiệm hơn 1000+ Video bài học
Download tài liệu thực hành kèm theo khoá học
Nhận được hỗ trợ từ chuyên gia trong quá trình học
Học qua mọi thiết bị máy tính, laptop, điện thoại…


*Bạn muốn đăng ký học riêng theo từng khóa và không bị giới hạn thời gian truy cập có thể vào trang https://www.elsoft.vn/ để đăng ký.